PRÓBA NA HARCERZA I STOPNIE

Próba harcerza/harcerki

PRAWO I PRZYRZECZENIE HARCERSKIE

Komentarz
SPRAWNOŚCI

Tryb zdobywania sprawności harcerskich:

 1. Wybór sprawności i rozpisanie karty próby.
 2. Otworzenie sprawności w rozkazie.
 3. Realizacja zadań (max. 3 miesiące)
 4. Zamknięcie sprawności w rozkazie i wpis do książeczki harcerskiej.

Poziomy trudności:

* dla początkujących (10-13 lat); kolor granatowy
** dla doskonalących wiedzę i umiejętności (10-16 lat); kolor zielony
*** dla zaawansowanych (13-16 lat); kolor czerwony
sprawności mistrzowskie dla profesjonalistów i ekspertów; kolor czarny

PRÓBA NA HARCERZA I STOPNIE

Tryb zdobywania stopni harcerskich:

 1. Złożenie Przyrzeczenia Harcerskiego.
 2. Wybór opiekuna próby.
 3. Rozpisanie zadań na stopnie w karcie próby.
 4. Otwarcie próby w rozkazie.
 5. Realizacja zadań.
 6. Ocena realizacji zadań np. bieg harcerski.
 7. Decyzja Rady Drużyny w sprawie zamknięcia próby.
 8. Zamknięcie w rozkazie i obrzędowe nadanie stopnia
 9. Wpis do książeczki harcerskiej.

Stopnie harcerskie:

PRAWO I PRZYRZECZENIE HARCERSKIE
 1. Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia Harcerskiego .
 2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
 3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
 4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
 5. Harcerz postępuje po rycersku.
 6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
 7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
 8. Harcerz jest zawsze pogodny.
 9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
 10. Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach, nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych.

Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę
Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim
i być posłusznym/ą Prawu Harcerskiemu.

Mundur

Pełne umundurowanie z długimi spodniami

 • rogatywka
 • bluza mundurowa (podwinięte rękawy!)
 • chusta
 • pierścień
 • pas w szlufkach
 • długie czarne spodnie
 • pełne czarne buty

Pełne umundurowanie

 • rogatywka
 • bluza mundurowa (podwinięte rękawy!)
 • chusta
 • pierścień
 • pas
 • spodenki/spódnica
 • getry
 • pełne buty

Umundurowanie polowe

 • koszulka feniksów/koszulka PHN
 • chusta PHN zawiązana na węzeł skautowy
 • pas
 • spodenki/spódnica
 • getry
 • pełne buty

Symbolika

Krzyż Harcerski

 • Ramiona krzyża – cztery strony świata
 • Promienie – pozytywne oddziaływanie harcerzy na społeczeństwo
 • Ziarna piasku – oznaczają niezliczone rzesze harcerek i harcerzy, symbolizują także trudy i radości na ciężkiej drodze życia
 • Puste miejsca między ziarnami piasku – miejsce dla nowych harcerzy
 • Wieniec dębowy – symbolizuje męstwo i siłę, ale także wrażliwość
 • Wieniec laurowy – symbolizuje zwycięstwo; wywodzi się ze starożytności, gdy zwycięzców olimpiad dekorowano wieńcami laurowymi
 • Okrąg – symbolizuje dążenie do doskonałości oraz bratni krąg, który łączy wszystkich harcerzy
 • Hasło „Czuwaj” – wywodzi się z czasów, gdy pozdrawiali się tak rycerze w czasie nocnej służby; przypomina o stałej gotowości do czynu, służby Ojczyźnie, pracy dla innych i nad sobą
 • Lilijka – jest znakiem skautowym; wzorowana na igle magnetycznej busoli; symbolizuje podążanie harcerzy przez życie zgodnie z ideałami Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego
 • Dwie gwiazdki – Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie
 • Dewizą krzyża harcerskiego jest łacińska maksyma per aspera ad astra (przez trudy do gwiazd).

Lilijka harcerska

 • O N C – Ojczyzna, Nauka, Cnota
 • Lilijka – służba Bogu, Ojczyźnie i innym
 • Węzeł – braterstwo
 • Igła kompasu – wskazuje harcerzom właściwą drogę zgodnie z ideałami Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego

Koniczynka WAGGGS

 • Złota koniczynka na niebieskim tle – słońce świecące nad wszystkimi dziećmi świata
 • Trzy listki – trzy części Przyrzeczenia – służba Bogu, Ojczyźnie i bliźnim
 • Płomień – płomień miłości do człowieka
 • Igła – igła kompasu wskazująca drogę
 • Dwie gwiazdki – Prawo i Przyrzeczenie

Lilijka WOSM

 • Lilia – dawny symbol rycerski, cnota
 • Trzy listki – trzy części Przyrzeczenia – służba Bogu, Ojczyźnie i bliźnim
 • Okrąg związany węzłem płaskim – jedność i braterstwo Ruchu Skautowego
 • Igła – igła kompasu wskazująca drogę
 • Dwie gwiazdki – Prawo i Przyrzeczenie
 • Kolor biały – czystość
 • Kolor purpurowy – przywództwo i pomoc innym

Gdzie przypiąć odznaki i naszyć plakietki?

 1. Krzyż harcerski / lilijka harcerska – nad lewą kieszonką
 2. Lilijka harcerska na rogatywce
 3. Plakietka WOSM (chłopcy) i WAGGGS (dziewczynki) – na lewej kieszonce
 4. Sznur – na lewym ramieniu (tylko dla funkcyjnych)
 5. Plakietka Oslo – na lewym ramieniu
 6. Sprawności – na prawym ramieniu po 3 w rzędzie
 7. Pamiątkowe plakietki i przypinki – na patce prawej kieszeni
 8. Pagony – czerwony z lewej, czarny z prawej strony

Jako Polskie Harcerstwo w Norwegii korzystamy z mundurów ZHP i ZHR.
Sprawdź jak poprawnie nosić mundur w regulaminie. Możesz również przeczytać jaki mundur noszą skauci z KFUK-KFUM-speiderne.
Zobacz jakie mundury obowiązują w naszych drużynach:

Regulamin ZHP

Regulamin ZHR

Regulamin KFUK-KFUM