• Prawo i Obietnica Zucha

  1. Zuch kocha Boga i Polskę.
  2. Zuch jest dzielny
  3. Zuch mówi prawdę
  4. Zuch pamięta o swoich obowiązkach.
  5. Wszystkim jest z zuchem dobrze.
  6. Zuch stara się być coraz lepszy.

  Obiecuję być dobrym zuchem
  i zawsze przestrzegać Prawa Zucha.

 • Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie

  1. Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia Harcerskiego .
  2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
  3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
  4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
  5. Harcerz postępuje po rycersku.
  6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
  7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
  8. Harcerz jest zawsze pogodny.
  9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
  10. Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach, nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych.

  Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę
  Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim
  i być posłusznym/ą Prawu Harcerskiemu.

 • Hymn

  Hymn zuchowy

  Mundur, chusta, pas zuchowy
  Beret zdobi głowę
  A na piersi pięknie błyszczy
  Znaczek kolorowy.

  To zuchy, to zuchy
  Co tu dalej kryć?
  To zuchy, to zuchy
  Dobrze zuchem być!

  Biały orzeł to odwaga
  Słońce radość głosi
  Zuch jak sama nazwa mówi
  W harcerstwie być musi

  Hymn harcerski

  Wszystko co nasze Polsce oddamy
  W niej tylko życie, więc idziem żyć
  Świty się bielą, otwórzmy bramy
  Rozkaz wydany: „Wstań w słońce idź!”

  Ramię pręż, słabość krusz,
  Ducha tęż ojczyźnie miłej służ!
  Na jej zew w bój czy w trud
  Pójdzie rad harcerzy polskich ród
  Harcerzy polskich ród

 • Symbolika

  Znaczek zucha

  • Orzeł – odwaga
  • Słońce – radość
  • Niebo – pogoda ducha

  Lilijka harcerska

  • O N C – Ojczyzna, Nauka, Cnota
  • Lilijka – służba Bogu, Ojczyźnie i innym
  • Węzeł – braterstwo
  • Igła kompasu – wskazuje harcerzom właściwą drogę zgodnie z ideałami Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego

  Koniczynka WAGGGS

  • Złota koniczynka na niebieskim tle – słońce świecące nad wszystkimi dziećmi świata
  • Trzy listki – trzy części Przyrzeczenia – służba Bogu, Ojczyźnie i bliźnim
  • Płomień – płomień miłości do człowieka
  • Igła – igła kompasu wskazująca drogę
  • Dwie gwiazdki – Prawo i Przyrzeczenie

  Lilijka WOSM

  • Lilia – dawny symbol rycerski, cnota
  • Trzy listki – trzy części Przyrzeczenia – służba Bogu, Ojczyźnie i bliźnim
  • Okrąg związany węzłem płaskim – jedność i braterstwo Ruchu Skautowego
  • Igła – igła kompasu wskazująca drogę
  • Dwie gwiazdki – Prawo i Przyrzeczenie
  • Kolor biały – czystość
  • Kolor purpurowy – przywództwo i pomoc innym

  Krzyż Harcerski

  • Ramiona krzyża – cztery strony świata
  • Promienie – pozytywne oddziaływanie harcerzy na społeczeństwo
  • Ziarna piasku – oznaczają niezliczone rzesze harcerek i harcerzy, symbolizują także trudy i radości na ciężkiej drodze życia
  • Puste miejsca między ziarnami piasku – miejsce dla nowych harcerzy
  • Wieniec dębowy – symbolizuje męstwo i siłę, ale także wrażliwość
  • Wieniec laurowy – symbolizuje zwycięstwo; wywodzi się ze starożytności, gdy zwycięzców olimpiad dekorowano wieńcami laurowymi
  • Okrąg – symbolizuje dążenie do doskonałości oraz bratni krąg, który łączy wszystkich harcerzy
  • Hasło „Czuwaj” – wywodzi się z czasów, gdy pozdrawiali się tak rycerze w czasie nocnej służby; przypomina o stałej gotowości do czynu, służby Ojczyźnie, pracy dla innych i nad sobą
  • Lilijka – jest znakiem skautowym; wzorowana na igle magnetycznej busoli; symbolizuje podążanie harcerzy przez życie zgodnie z ideałami Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego
  • Dwie gwiazdki – Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie
  • Dewizą krzyża harcerskiego jest łacińska maksyma per aspera ad astra (przez trudy do gwiazd).

  Logo KFUK-KFUM-speiderne

  • KFUK-KFUM-speiderne + Norges KFUK-KFUM + KFUKKFUM Global = KFUK-KFUM-bevegelsen. Hver for oss er vi selvstendige organisasjoner, men vi er samlet gjennom KFUK-KFUM internasjonalt som forvalter medlemskapene i YMCA og YWCA. Det er herfra vi har trekanten i logoen vår.
  • De tre sidene i trekanten står for ånd, sjel, kropp, og viser til hvordan KFUK-KFUM-bevegelsen tror på at vi må ta like godt vare på alle disse tre sidene ved å være menneske.
  • Trekløveret kommer fra WAGGGS som er den internasjonale jentespeiderorganisasjonen. Alle jenter hos oss går med trekløvermerket på ermet av skjorta som tegn på at de er medlem av WAGGGS.
  • Alle guttene går med liljen på ermet. Det er et tegn på at de er medlem av WOSM, som tidligere var den internasjonale guttespeiderorganisasjonen, nå en organisasjon for begge kjønn.
  • Siden vi er slått sammen her i Norge, har vi trekant, lilje og trekløver i logoen vår.
 • Mundur

  Jako Polskie Harcerstwo w Norwegii korzystamy z mundurów ZHP i ZHR.
  Sprawdź jak poprawnie nosić mundur w regulaminie. Możesz również przeczytać jaki mundur noszą skauci z KFUK-KFUM-speiderne.
  Zobacz jakie mundury obowiązują w naszych drużynach:

  Regulamin ZHP

  Regulamin ZHR

  Regulamin KFUK-KFUM

 • Musztra i ceremoniał

  Sprawdź jak poprawnie się zameldować, jak przeprowadzić musztrę dla zastępu, poprowadzić apel drużyny, postępować z flagą oraz pełnić służbę wartowniczą.

  Zasady musztry i ceremoniału harcerskiego

 • Sprawności

  Tryb zdobywania sprawności zuchowych zespołowych:

  1. Decyzja o zdobywaniu sprawności w Kręgu Rady.
  2. Wspólna zabawa tematyczna na zbiórkach (zwykle 5 zbiórek).
  3. Decyzja o przyznaniu sprawności.
  4. Obrzędowe nadanie sprawności zuchom i wpis do legitymacji zucha.

  Tryb zdobywania sprawności zuchowych indywidualnych:

  1. Wybór sprawności i opracowanie zadań wspólnie z druhną lub rodzicami.
  2. Realizacja zadań i prezentacja ich na zbiórce.
  3. Decyzja Kręgu Rady o przyznaniu sprawności.
  4. Obrzędowe nadanie sprawności i wpis do legitymacji zucha.

  Sprawności zuchowe

   Tryb zdobywania sprawności harcerskich:

  1. Wybór sprawności i rozpisanie karty próby.
  2. Otwarcie sprawności w rozkazie.
  3. Realizacja zadań (max. 3 mies.)
  4. Zamknięcie sprawności w rozkazie i wpis do książeczki harcerskiej.

  Poziomy trudności:

  ▪ sprawności jednogwiazdkowe − dla początkujących, (10-13 lat) kolor granatowy,
  ▪ sprawności dwugwiazdkowe − dla doskonalących wiedzę i umiejętności (10-16 lat) kolor zielony,
  ▪ sprawności trzygwiazdkowe − dla zaawansowanych (13-16 lat) kolor czerwony,
  ▪ sprawności mistrzowskie − dla profesjonalistów i ekspertów, kolor czarny

  Sprawności harcerskie

 • Stopnie

  Stopnie zuchowe – gwiazdki

  Zuch Ochoczy     Zuch Sprawny     Zuch Gospodarny

  Tryb zdobywania gwiazdek

  1. Złożenie Obietnicy Zucha.
  2. Otrzymanie karty na gwiazdkę od druhny.
  3. Realizacja zadań.
  4. Obrzędowe nadanie gwiazdki, ponowne złożenie Obietnicy Zucha
  5. Wpis do legitymacji zucha.
  6. Realizacja kolejnej gwiazdki.

  Gwiazdki zuchowe

   Tryb zdobywania stopni harcerskich:

  1. Złożenie Przyrzeczenia Harcerskiego.
  2. Wybór opiekuna próby.
  3. Rozpisanie zadań na stopnie w karcie próby.
  4. Otwarcie próby w rozkazie.
  5. Realizacja zadań.
  6. Ocena realizacji zadań np. bieg harcerski.
  7. Decyzja Rady Drużyny w sprawie zamknięcia próby.
  8. Zamknięcie w rozkazie i obrzędowe nadanie stopnia
  9. Wpis do książeczki harcerskiej.

  Oznaczenie stopni harcerskich na pagonach

   • ochotniczka i młodzik – jedna belka,
   • tropicielka i wywiadowca – dwie belki,
   • pionierka i odkrywca – jedna krokiewka
   • samarytanka i ćwik – dwie krokiewki
   • harcerka orla i harcerz orli – jedna gwiazdka
   • harcerka Rzeczypospolitej i harcerz Rzeczypospolitej – dwie gwiazdki.

  Oznaczenie stopni harcerskich nabiciem na krzyżu harcerskim:

   • pionierka i odkrywca – srebrna lilijka,
   • samarytanka i ćwik – złota lilijka,
   • harcerka orla i harcerz orli – złota lilijka i złoty okrąg,
   • harcerka Rzeczypospolitej i harcerz Rzeczypospolitej – złote: lilijka, okrąg i wieniec.

   Oznaczenie stopni instruktorskich

  • przewodnik – pwd. – granatowa podkładka pod krzyżem i lilijka na lewym ramieniu
  • podharcmistrz – phm. –  zielona podkładka pod krzyżem i lilijka na lewym ramieniu
  • harcmistrz – hm. – czerwona podkładka pod krzyżem i lilijka na lewym ramieniu

  System stopni harcerskich

 • Struktura

 • Samarytanka

  Jak pomagać?

  RKO i pozycja boczna ustalona

  Rany i krwotoki

  Hipotermia i odmrożenia

  Førstehjelp på 1-2-3

  Førstehjelp grunnleggende

  Førstehjelp vinter

 • Węzły

  Węzły

 • Przyrodoznawstwo

  Drzewa liściaste

  Drzewa iglaste

  Grzyby

  Rośliny lecznicze i zioła

  Rośliny ogrodowe

  Rośliny pospolite

  Zwierzęta – ssaki

  Płazy i gady

  Ptaki drapieżne i sowy

  Ptaki wodne

  Ptaki śpiewające

  Rośliny pospolite

 • Terenoznawstwo

  Poradnik

 • Historia

   Szare Szeregi

 • Jak się spakować

  Poradnik

  Lista rzeczy na obóz

  Jak wyregulować plecak

 • Dla zastępowych

  Poradnik dla zastępowych

  Konspekt zbiórki

  Formy pracy

  Poradnik z musztry

 • Dla przybocznych i drużynowych

  Hypersys

  Spond

 • Słowniki

  Słownik harcersko-polski

  Słownik harcerski polsko-angielski