Rada Przyjaciół Harcerstwa to grupa skupiająca zaangażowanych rodziców zuchów oraz harcerzy, którzy chętnie pomagają w harcerskich przedsięwzięciach. Rada wpiera kadrę drużyn w bieżących działaniach, pomaga w organizacji projektów oraz imprez programowych. Do rady może należeć każdy, kto ma chęci i możliwości wesprzeć harcerskie działania.

 • Koordynacją prac RPH zajmuje się hm. Marta Radwańska HR
 • Szefową RPH jest Joanna Juda
 • Przedstawicielką rodziców Wiewiórek jest Magdalena Goroszko
 • Przedstawicielką rodziców Feniksów jest Katarzyna Aporowicz

Chcesz założyć RPH przy swojej drużynie? Obejrzyj prezentację i dowiedz się jak to zrobić!

Kontakt

Regulamin

Celem działania RPH jest:

 • Integracja rodziców zuchów i harcerzy i tworzenie przyjaznego środowiska wokół jednostek harcerskich PHN
 • Kreowanie pozytywnego wizerunku harcerstwa w środowisku lokalnym
 • Pomoc w bieżącej działalności PHN (pomoc w organizacji zbiórek, pełnienie roli opiekunów na zbiórkach, pomoc w grach harcerskich)
 • Pomoc w organizacji biwaków (pełnienie roli opiekunów na biwakach, pomoc w poszukiwaniu miejsc na wyjazdy)
 • Pozyskanie spośród członków rady kadry pomocniczej dla jednostek PHN
 • Wspieranie kadry harcerskiej przy organizacji przedsięwzięć programowych (np. wigilia, Szlachetna Paczka)
 • Pozyskiwanie partnerów, sponsorów i środków na działalność jednostek
 • Pomoc organizacyjna (poszukiwanie harcówki, transport, strona internetowa, materiały promocyjne, grafika)

Spotkania rady odbywają się min. 4 razy do roku.

Każda drużyna wyznacza spośród rodziców przedstawiciela, który jest odpowiedzialny za komunikację z rodzicami z danej grupy.