Jak zacząć przygodę z harcerstwem?

Zapraszamy na pierwszą zbiórkę do 1 Polskiej Gromady Zuchowej „Wiewiórki”. Jeśli po spotkaniu dziecko zdecyduje, że chce zostać zuchem należy wypełnić zgodę rodzica i przesłać ją do drużynowej Agnieszki Michnowicz oraz opłacić roczne składki członkowskie w wysokości ok. 800 kr (faktura zostanie przesłana na adres e-mail). Następnym krokiem jest zakup munduru.

Życie w gromadzie

Zbiórki zuchowe są oparte na cyklach tematycznych. Zuchy bawią się np. w pomocników Św. Mikołaja, średniowiecznych Rycerzy czy Strażaków. Poprzez zabawę zdobywają wiedzę i umiejętności przydatne w życiu codziennym, uczą się zaradności, pracy w grupie i samodzielności. Za uczestnictwo w zbiórkach związanych z danym cyklem otrzymują sprawności zespołowe.
Zuchy podzielone są na szóstki (grupy), którymi przewodzą szóstkowi. Każda szóstka ma swoją nazwę i symbol. Dzięki temu zuchy kształtują umiejętność pracy w zespole oraz poznają znaczenie zasady „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”.

Zuch po przyjściu do gromady otrzymuje chustę próbną. Jeśli systematycznie i z zaangażowaniem bierze udział w zbiórkach wkrótce otrzymuje chustę gromady. Następnie po zapoznaniu się z Prawem Zucha i dalszym aktywnym uczestnictwie w życiu gromady, drużynowy decyduje o dopuszczeniu dziecka do Obietnicy Zucha i przyznaniu mu najważniejszego odznaczenia, czyli Znaczka Zucha. Następnym krokiem w zuchowej karierze jest zdobycie trzech stopni zuchowych, czyli gwiazdek. Oprócz tego przez cały czas działania w gromadzie zuch może zdobywać sprawności indywidualne związane ze swoimi zainteresowaniami.

Zakup munduru

Zamówieniami mundurów zajmuje się dh. Marta. Wybierz rozmiar wg tabelek na stronie składnicy. Zobacz jak poprawnie nosić mundur oraz gdzie naszyć plakietki w zakładce Poradnik zuchowy

Ekwipunek zucha

Biwaki, wycieczki i kolonie zuchowe są nieodłączną częścią zuchowej przygody. Każdy zuch powinien posiadać podstawowy sprzęt biwakowy: ekwipunek zucha

Co dalej?

Zuch niezależnie od zdobytych sprawności i gwiazdek przechodzi do drużyny harcerskiej w wieku 10 lat. Uroczyste przekazanie odbywa się zwykle we wrześniu, na pierwszej zbiórce Feniksów w nowym roku harcerskim.
Zuchy mogą zachować swoje mundury, dopóki z nich nie wyrosną, należy jednak odpruć wszystkie sprawności, gwiazdki, krokiewkę szóstkowego oraz przepiąć Znaczek Zucha na patkę prawej kieszeni. Po wstąpieniu do drużyny harcerskiej drużynowy poinformuje o elementach umundurowania, które należy dokupić.

Wszystkie zuchowe elementy umundurowania można zostawić sobie na pamiątkę lub przekazać kadrze żeby służyły innym zuchom.