Jak zacząć przygodę z harcerstwem?

Zapraszamy na pierwszą zbiórkę do 16 Polskiej Drużyny Harcerskiej „Feniksy”. Jeśli po spotkaniu zdecydujesz, że chcesz zostać harcerzem poproś rodziców o wypełnienie zgody, prześlij ją do drużynowej  Marty Radwańskiej oraz opłać roczne składki członkowskie w wysokości 720 kr (faktura zostanie przesłana na adres e-mail). Następnym krokiem jest zakup munduru.

Życie w drużynie

Harcerz po przyjściu do drużyny otrzymuje chustę próbną. Jeśli systematycznie i z zaangażowaniem bierze udział w zbiórkach, drużynowy decyduje o przyznaniu chusty drużyny. Następnie po zapoznaniu się z Prawem Harcerskim i dalszym aktywnym uczestnictwie w życiu drużyny oraz przejściem próby na harcerza, Rada Drużyny decyduje o dopuszczeniu dziecka do Przyrzeczenia Harcerskiego i przyznania mu najważniejszego odznaczenia, czyli Krzyża Harcerskiego. Następnym krokiem w harcerskiej karierze jest zdobycie sześciu stopni harcerskich dostosowanych do wieku harcerza.

Zbiórki harcerskie oparte są na zdobywaniu wiedzy i umiejętności z technik harcerskich, kształtowaniu zaradności życiowej oraz podejmowaniu służby. Harcerze uczą się pracować w zespole, poznają swoje słabe i mocne strony, rozwijają swoje dotychczasowe pasje i zdobywają nowe zainteresowania. W poznawaniu świata pomagają im stopnie i sprawności harcerskie.
Harcerze podzieleni są na zastępy (zespoły), którymi przewodzą zastępowi. Każdy zastęp ma swoją nazwę, symbol i obrzędowość. Zbiórki drużyny przeplatają się ze zbiórkami zastępów, których działalność jest podstawą funkcjonowania drużyny.

Zakup munduru

Zamówieniami mundurów zajmuje się Marta Radwańska. Wpisz na zgodzie rodzica rozmiar munduru wg załączonej tabeli. Możesz sprawdzić dostępne rozmiary mundurów używanych na Targu. Zobacz jak poprawnie nosić mundur oraz gdzie naszyć plakietki w zakładce Mundur harcerski.

Ekwipunek harcerza

Biwaki, wycieczki i obozy są nieodłączną częścią harcerskiej przygody. Każdy harcerz powinien posiadać podstawowy sprzęt biwakowy: ekwipunek harcerza

Co dalej?

Harcerz po ukończeniu 17 roku życia przechodzi do drużyny wędrowniczej. Uroczyste przekazanie odbywa się zwykle we wrześniu, na pierwszej zbiórce drużyny w nowym roku harcerskim. Harcerze, którzy pełnią funkcję w drużynie harcerskiej (np. zastępowi i przyboczni) należą jednocześnie do dwóch drużyn.
Harcerze mogą zachować swoje mundury, dopóki z nich nie wyrosną. Po wstąpieniu do drużyny wędrowniczej drużynowy poinformuje o elementach umundurowania, które należy dokupić.